Cisterne Majevica

Savremeno stočarstvo zahteva opremljenost farmi i ovom vrstom mašina, koje štede vreme i napor, a rad je čist i higijeničan.

Cisterna je namenjena pražnjenju osočnih jama, kao i svih ostalih septičkih jama u proizvodnim objektima i domaćinstvima. Može se upotrebiti za prevoz vode i zalivanje.

Kompaktna konstrukcija garantuje dug vek trajanja i jednostavno rukovanje.

Cisterna je opremljena vakum pumpom, mehaničkom kočnicom i signalnim uređajima koji joj omogućuju kretanje u javnom saobraćaju. Sigurnosni ventil za vakum sprečava deformaciju bureta cisterne koje je dugo vremena u eksploataciji.

Cisterna od 6000 litara ima i pneumatske kočnice. Cisterna M 10 m3 se ne radi u pocinkovanoj varijanti.

Dodatna oprema: Modeli M 436.30 i M 437.30 imaju mogućnost ugradnje pneumatskih kočnica i točka za oslanjanje.

Svi modeli imaju mogućnost ugradnje bočnog otvora za punjenje, šipke za otvaranje zasuna iz traktora i pneumatskog ili hidrauličnog cilindra za otvaranje zasuna.

Karakteristike - PDF dokument

Katalog – Cisterne Majevica