Tarupi (mulčeri) Tehnos MU 150

Tarupi (mulčeri) Tehnos MU 150

TEHNOS MU 150 je malčer svestrano upotrebljiv, robustan, namenjen za malčiranje trave, žitnih i kukuruznih strnjišta, suncokreta i drugih kultura koje se koriste za zeleno đubrivo.

Prikladan je za upotrebu na velikim poljoprivrednim površinama i omogućuje rad kod viših radnih brzina i daje brži protok malčirane mase.

Tehničke karakteristike:

  • radna širina 150 cm
  • potrebna snaga traktora 33 kw
  • broj noževa 10
  • broj okretaja kardana 540 ok/min
  • masa 465 kg