Cisterne Majevica

  • Cisterne Majevica

    Savremeno stočarstvo zahteva opremljenost farmi i ovom vrstom mašina, koje štede vreme i napor, a rad je čist i higijeničan. Cisterna je namenjena pražnjenju osočnih jama, kao i svih ostalih septičkih jama u proizvodnim objektima i domaćinstvima. Može se upotrebiti za prevoz vode i zalivanje. Kompaktna konstrukcija garantuje dug vek trajanja i jednostavno rukovanje. Cisterna je opremljena vakum pumpom, mehaničkom kočnicom i signalnim uređajima koji joj omogućuju kretanje u javnom saobraćaju. Sigurnosni ventil za vakum sprečava deformaciju bureta cisterne koje je dugo vremena u eksploataciji. Cisterna od 6000 litara ima i pneumatske kočnice. Cisterna M 10 m3 se ne radi u pocinkovanoj varijanti.