Hidraulični utovarivači stajnjaka Agroferocoop Temerin

Hidraulični utovarivači stajnjaka Agroferocoop Temerin

Hidraulični Utovarivač (HUT) prevashodno je namenjen za utovar stajskog đubriva pa se često naziva i Utovarivač Stajnjaka. Za ovu svrhu se koriste izmenjivi nastavci u obliku vila. Međutim primenom nastvaka u obliku korpe omogućeno je manipulisanje rasutim materijalima (zemlja, pesak, šljunak, piljevina …), a priključivanjem tzv. kašike omogućeno je i kopanje kanala.

Utovarivač je u osnovi zavarena konstrukcija na koju su zglobnim vezama spojeni elementi koji zajedno sa hidrauličnim cilindrima, kao izvršnim organima, omogućavaju funkcionisanje utovarivača. Zbog specifičnosti svoje kostrukcije nezavisan je od hidraulike traktora, a za uspešnu primenu neophodno je samo pumpu utovarivača, koja na sebi ima kardansku spojnicu, priključiti direktno na kardaski izlaz iz traktora.

Osim vila koje su osnovni paket moguće je na utovarivač montirati i korpu za rasute materijale, kašiku za kopanje i klješta za balvane. Korpa za rasute materijale je zavarena limena konstrukcija. Montira se na isti način kao i vile.