Traktor Agromehanika AGT 860

Traktor Agromehanika AGT 860

AGT 850 su traktori pogodni za rad u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu, ratarstvu, na brdovitim površinama, kao i za razne komunalne svrhe.

Za traktor se lako priključuju sve dodatne mašine. Model AGT 850 TS je reverzibilan – ima mogućnost odabira smera vožnje okretanjem sedišta i upravljača.