Zaštitne maske

  • Zaštitne maske Spring

    Već trideset godina firma SPRING prati nova tehnološka dostignuća i potrebe svojih korisnika. Kao rezultat toga predstavljamo vam dve serije ("Agrofilter" i "Multifilter") zaštitinih maski koje zadovoljavaju sve međunarodne norme i imaju odgovarajuće sertifikate. Ergonomski oblik, mala težina, kao i njena dobra raspodela obezbeđuju da se ove maske nose bez napora. "Multifilter" je ujedno i jedina maska na tržištu kod koje se celokupna težina prenosi na ramena i koja ima panoramski vizir što omogućuje gledanje u stranu. "Agrofilter" iznad vizira ima štitnik koji zaklanja sunčeve zrake i obezbeduje odredenu zaštitu od kišnih kapi.