Freze Calderoni

  • Freza Calderoni FPP

    CALDERONI freze služe za obradu u samom redu, namenjene su za rad u voćnjacima i vinogradima. U zavisnosti od same kulture postoji više modela. Model FPP je namenjen zasadima širine redova od 1,8 m do 4 m. Radni deo može biti od 40 cm do 80 cm. Umesto freze se može montirati tanjirača, ili vertikalni noževi. Može raditi na gustini zasada od 80 cm u redu.