Freze Breviglieri

  • Freza Breviglieri 45S

    Breviglieri freze se koriste za rastresanje i prekopavanje čvrstog tla, tokom primarne pripreme zemljišta i naknadne pripreme za setvu u leje. Standardna oprema za frezu, koja se sastoji od kopačice, radijalnih noževa i šiljaka, kači se na horizontalni rotor (sa 4 ili 6 noževa) i radi po principu sečenja i sitnjenja krupnih komada zemljišta. Frezeriranje Breviglieri frezama se može koristiti kao alternativa oranju. Korisno je utoliko što efikasno usitnjava zemljište, čak i veoma zakorovljene površine i tako umanjuje potrebu za dodatnom pripremom zemljišta. Breviglieri freze se najčešće koriste u hortikulturi i na prirodno rastresitijim zemljištima, gde dubina obrade ne prelazi 25cm.