Pomeriva roto sitnilica FPM Deljanin, model/tip: TF-145, TF-165

Pomeriva roto sitnilica FPM Deljanin, model/tip: TF-145, TF-165

Pomeriva roto sitnilica FPM „Deljanin“, je oruđe za obradu zemljišta sa aktivnim reznim alatima-noževima sa horizontalnom osom obrtanja koja je prinudno pogonjena sa priključnog vratila traktora. To je oruđe nošenog tipa a priključuje se na traktore I i II kategorije koji raspolažu sistemom vezivanja u tri tačke.

Sitnilica je veoma podesna za:

  • rad kako u ravničarskim tako i u nagnutim terenima
  • kvalitetnu obradu zemljišta za setvu
  • međurednu obradu zemljišta u vinogradima i voćnjacima u toku cele godine
  • mešanje mineralnog đubriva i biljnih ostataka sa zemljom kao i očuvanje strukture i povećanje plodnosti zemljišta