Konkurentna poljoprivreda: Javni poziv za preduzetnike, pravna lica i poljoprivredne zadruge

Bespovratna sredstva u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu

Preuzmite Treći javni poziv za preduzetnike, pravna lica i poljoprivredne zadruge, u PDF formatu.

Projekat za konkurentnu poljoprivredu obezbeđuje 6,3 miliona evra bespovratnih sredstava za otkup i proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, obuhvatajući sektore poput žitarica, uljarica, začinskog i lekovitog bilja, mleka, mesa, prerade grožđa, voća, povrća i pčelinjih proizvoda. Korisnici moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, imati aktivan status, manje od 50 zaposlenih, godišnji promet ispod 5.000.000,00 evra, manje od 25% javnog kapitala, i ne smeju biti povezani s grupama drugih velikih pravnih lica.

Odobrena sredstva u rasponu od 25.000 do 400.000 evra u dinarima obuhvataju investicije poput unapređenja prijema, manipulacije i prerade useva, konkurentnosti u preradi mleka i mesa, proizvodnji vina, preradi i marketingu pčelinjih proizvoda, te nabavci opreme za obnovljive izvore energije i digitalizaciju proizvodnih sistema.

Uslovi za korišćenje bespovratnih sredstava obuhvataju upis u Registar privrednih subjekata s aktivnim statusom, neosuđivanost za privredni prestup, odsustvo postupka likvidacije ili stečaja, te klasifikaciju kao mikro, malo ili srednje pravno lice. Takođe, prebivalište ili sedište moraju biti u određenim regionima prema zakonu o regionalnom razvoju.

Dodatni uslovi uključuju lokaciju investicije na određenoj teritoriji, neiskorišćavanje drugih podsticaja za istu investiciju, odsustvo dospelih dugovanja prema ministarstvu poljoprivrede, izmirene obaveze prema javnim prihodima (osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika), posedovanje objekta investicije u vlasništvu ili dugoročnom zakupu od najmanje deset godina, katastarska parcela investicije u vlasništvu, zadržavanje predmeta investicije i zabrana ustupanja u narednih pet godina.

Za izgradnju objekata, potrebne su građevinske dozvole ili dokazi o podnetom zahtevu, kao i odgovarajući projekti. Za nabavku opreme, potrebna je upotrebna dozvola ili dokazi o upisu u Centralni registar objekata. Takođe, zabranjeno je istovremeno angažovanje kao konsultant za isti projekat ili druge prijave unutar istog javnog poziva. Povezana lica dobavljača i podnosioca zahteva nisu dozvoljena.

Početak aktivnosti je moguć tek nakon potpisivanja ugovora s ministarstvom, a prva odobrena investicija mora biti u potpunosti završena i realizovana, ukoliko je lice već bilo korisnik bespovratnih sredstava za određeni projekt. Neposredno pre početka projekta, zabranjeno je korišćenje kredita od strane poslovne banke u iznosu od 50.000 evra godinu dana unazad.

Način finansiranja odobrenih projekata podrazumeva 50% bespovratnih sredstava, 10% sopstvenog učešća korisnika i 40% kredita od poslovnih banaka.

Proces ostvarivanja prava na korišćenje bespovratnih sredstava sastoji se iz narednih koraka:

 • Podnošenje prijave za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava putem javnog poziva.
 • Administrativna obrada pristiglih prijava.
 • Bodovanje i rangiranje urednih prijava.
 • Dobijanje rešenja o ostvarivanju prava na korišćenje bespovratnih sredstava.
 • Podnošenje zahteva za odobravanje projekta.
 • Administrativna obrada prijava na osnovu dostavljene dokumentacije.
 • Dostavljanje rešenja u slučaju odobrenog projekta.
 • Potpisivanje ugovora sa Upravom.
 • Početak investicija i aktivnosti predviđenih nakon potpisivanja ugovora.
 • Sprovođenje nabavki u okviru realizacije projekta.
 • Podnošenje zahteva za isplatu bespovratnih sredstava.
 • Kontrola nad sprovođenjem odobrenog projekta.
 • Izveštavanje o sprovođenju projekta.

Prijave za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini, po ovom javnom pozivu, podnose se u periodu od 4. decembra 2023. godine do 2. februara 2024. godine.

Preuzmite Treći javni poziv za preduzetnike, pravna lica i poljoprivredne zadruge, u PDF formatu.