Bespovratna sredstva za priključnu mehanizaciju i opremu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisalo je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za priključnu mehanizaciju i opremu u 2016-oj godini.

Pravo na podsticaje imaju fiziča lica (nosioci registrovanih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava), preduzetnici i pravna lica (privredno društvo, zemljoradnička zadruga,srednje škole i naučno-istraživačke organizacije iz oblasti poljoprivrede).

Granica za podsticaje kada je prijava na konkurs u pitanju je maksimalno 50 ha prijavljeno pod biljnom kulturom za koju se oprema i mehanizacija planiraju koristiti (površina pod kulturom koja je prijavljena u registru poljoprivrednih gazdinstava).

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je od 3-6 milona dinara dinara u zavisnosti od investicije. Predmetna oprema i investicija mora biti kupljena od 16. oktobra prethodne do 15. oktobra tekuće godine. Iznos pojedinačnog računa kao i iznos za svaku pojedinu stavku na računu mora biti veći od 50,000.00 dinara. Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.

Opširnije na adresi: subvencije.rs