Bespovratna podsticajna sredstava za poljoprivredu

Raspisan konkurs opštine Gornji Milanovac za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi za 2016. godinu

Budžetom Opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu za razvoj poljoprivrede planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 26.050.000,00 dinara. Od toga je za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi planirano 20.000.000,00 dinara. Od preostalih 6.050.000,00 dinara, za naknadu protivgradnim strelcima planirano je 1.750.000,00 dinara, za nabavku protivgradnih raketa 2.000.000,00 dinara, za posetu zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača poljoprivrednom sajmu 100.000,00 dinara, za subvencije poljoprivrednim gazdinstvima za kalcifikaciju zemljišta 2.000.000,00 dinara i za dotacije poljoprivrednim udruženjima 200.000,00 dinara.

Na sednici Opštinskog veća Opštine Gornji Milanovac održanoj 18. januara 2016. godine utvrđen je Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2016. godinu na koji je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Na osnovu pomenutog Programa Predsednik Opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi za 2016. godinu u cilju stimulisanja i pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije naše opštine.

Predsednik Opštine Milisav Mirković pozvao je poljoprivredne proizvođače da se odazovu na konkurs i tako zajedničkim snagama sa Opštinom unaprede poljoprivrednu proizvodnju. On je podsetio da je, na zadovoljstvo opštine i poljoprivrednika, zajedničkim ulaganjem u obnovu mehanizacije, stočnog fonda, podizanje zasada i različita unapređenja poljoprivredne proizvodnje, 2015. godine u poljoprivredu na teritoriji Opštine Gornji Milanovac investirano oko 90 miliona dinara, od čega je Opština kroz dodeljena podsticajna sredstva za 828 poljoprivrednih proizvođača uložila iznos od 36.086.607,60 dinara.

Poljoprivrednici mogu konkurisati za podsticajna sredstva po osnovu nabavke kvalitetnih priplodnih junica mlečnih rasa ili simentalskog govečeta, mehanizacije odnosno opreme za manipulaciju, odlaganje i aplikaciju stajnjaka, nabavke opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka, nabavke kvalitetnih goveda, ovaca, koza i svinja tovnih rasa, nabavke opreme i mehanizacije za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu, električne ograde i termo – pojilice, za podizanje novih ili obnavljanje postojećih proizvodnih i matičnih zasada voćaka, hmelja i vinove loze, kao i postavljanje protivgradnih mreža, nabavke voćarsko-vinogradarskih traktora, rigolera, podrivača i mašina za rezidbu, tarupiranje i berbu, nabavke mehanizacije i opreme za setvu, sadnju, zaštitu bilja i navodnjavanje za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju, sistema kap po kap, konstrukcija za plastenike i staklenike, višeslojnih folija za plastenike, prskalica za navodnjavanje, proizvodnju sadnog materijala i povrtarsku proizvodnju, nabavke traktora za ratarsku proizvodnju, kombajna za žetvu i berbu, priključnih mašina za žetvu i berbu, mašina za obradu zemljišta, sejalica, nabavke prskalica za prihranu i zaštitu biljaka od bolesti, štetočina i korova, nabavku opreme za pčelarstvo i novih pčelinjih društava, vozila i prikolica za prevoz pčelinjih društava, ulaganja u šumarske tehnologije. U odnosu na proteklu godinu, ove godine poljoprivredni proizvođači mogu konkurisati po osnovu nabavke nove opreme za ribnjake, nabavke nove opreme i uređaja za sušenje voća i povrća, nabavke nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda, nabavke nove opreme, uređaja i repro materijala za proizvodnju vina, rakije i drugih alokoholnih pića. Kod pojedinih stavki uvećan je maksimalni iznos podsticaja pa tako na primer ove godine nabavka novih traktora biće podsticana sa 400.000,00 dinara. Poljoprivrednici mogu računati maksimalno do 400.000 dinara po korisniku na ime subvencije, odnosno od 30 do 50% vrednosti predmeta subvencije.

Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi mogu podneti registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije Opštine Gornji Milanovac koja su u aktivnom statusu u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije. Konkurs će biti otvoren do utroška planiranih sredstava.

Detalje konkursa možete pogledati ovde

Prijavni obrazac možete preuzeti ovde

Sva potrebna obaveštanja zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu dobiti u Opštinskoj upravi Opštine Gornji Milanovac.