Freze / BREVIGLIERI 45S

 
gramip freze
Breviglieri freze se koriste za rastresanje i prekopavanje čvrstog tla, tokom primarne pripreme zemljišta i naknadne pripreme za setvu u leje.


Standardna oprema za frezu, koja se sastoji od kopačice, radijalnih noževa i šiljaka, kači se na horizontalni rotor (sa 4 ili 6 noževa) i radi po principu sečenja i sitnjenja krupnih komada zemljišta.


Frezeriranje Breviglieri frezama se može koristiti kao alternativa oranju. Korisno je utoliko što efikasno usitnjava zemljište, čak i veoma zakorovljene površine i tako umanjuje potrebu za dodatnom pripremom zemljišta.


Breviglieri freze se najčešće koriste u hortikulturi i na prirodno rastresitijim zemljištima, gde dubina obrade ne prelazi 25cm.


BREVIGLIERI freze

Karakteristike

 


Fotografije

 
agrouniverzal    agrouniverzal    agrouniverzal

agrouniverzal    agrouniverzal    agrouniverzal

Video

 
Proizvodi

Pratite nas
     
Servis
Subvencije
 

Adresa

Naselje Parac 18V
32300 G. Milanovac, Srbija

Telefon

+381 (0) 32 720 730
+381 (0) 32 725 595

E-mail